ny soft sensor kan rense spildevand

Den Odenseansk baserede teknologi virksomhed, Bionic System Solutions(BSS), har sammen med VandCenterSyd i et fælles VUDP projekt, udviklet en ny og innovativ sensor. Sensoren vil sikre bedre kvalitet i spildevandsrensning, gennem en systematisk proces styring, kombineret med et optimeret ressourceforbrug og derved afledte omkostninger.

Projektet blev påbegyndt i 2022, efter en ansøgningsproces til Vandselskabernes eget støtteprogram, VUDP (Vandsektorens Udviklings- og DemonstrationsProgram). Ide og projekt blev fremsendt af VandCenterSyd og BSS og der blev givet tilsagn om støtte til udvikling af en Soft Sensor fra VUDP. Sensoren vil indgå i og forbedre en del af spildevandsprocessen med fokus på små og mellemstore spildevandsanlæg.  

Samarbejdet

Det har været nødvendigt for begge parter at etablere dette videnssamarbejde, VandCenterSyd med ansvar for spildevandsrensning og BSS med stor viden om avanceret databehandling mv.  Dette har været en vigtig forudsætning for at kunne løfte ide til endelig løsning. Gennem projektet har der været adgang til test og forsøg under udvikling og integration af BSS sensor løsning.

VUDP, vision er, at danske vandselskaber skal bidrage til at forbedre hele den danske vandsektors effektivitet og kvalitet. Derfor støtter foreningen innovative projekter, der er med til at skabe konkrete forbedringer for vandsektoren og de tilsluttede forbrugere.

VandCenter Syd er et af Danmarks største vandselskaber. Selskabets kerneopgaver er at sikre drikkevand af høj kvalitet, bidrage til innovative klimaløsninger og sørge for effektiv spildevandsrensning. Ud over at løse disse kerneopgaver, er visionen også at skabe en bæredygtig fremtid for kommende generationer. Derfor investerer VandCenter Syd i forskning, udvikling og moderne infrastruktur for at optimere driften og minimere aftrykket på miljøet.

Bionic System Solutions (BSS), er et innovativt forsknings- og udviklingsfirma, kernekompetencer er inden for avanceret signalering, sensorinfrastruktur og kunstig intelligens, med fokus inden for tidsserie-analyse og sensorkontrol.  Vi bygger sensorteknologi og IoT-infrastruktur, hvor vi kombinerer Internet Of Things med kunstig intelligens, maskinlæring og biologisk inspirerede algoritmer til databehandling. Selskabet deltager i flere komplekse opgaver og løsninger.

Projektet – effektiv renseproces med færre ressourcer

I Danmark, skal hundredvis af små renseanlæg drives og vedligeholdes for at beskytte det vandmiljø, de udleder spildevandet til. Disse små renseanlæg mangler generelt ressourcer sammenlignet med de større renseanlæg og mangler typisk personale og avanceret kontrol. Den hardware, der traditionelt er nødvendig for at optimere driften, såsom avancerede online sensorer er dyre, i anskaffelse og i drift.

Baseret herpå var formålet med projektet, at skabe en automatiseret fosfat sensor, som kan sikre en optimeret dosering i input af udfaldsmidler og derved sikre mindre forbrug af udfaldsmidler og stabil rensningskvalitet og samtidig fastholde udløbskvaliteten. Løsningen vil være en første sikring, forenkling og digitalisering af de små og mellemstore rensningsanlæg.

Projekt Resultat

Soft Sensoren vil give en forbedret styringsproces for færre ressourcer, samt mindske brugen af fysiske sensorer, som ellers kræver vedligehold og periodisk kalibrering. Styringen fastholder afløbskvaliteten, gennem et optimeret/reduceret forbrug af udfaldsmidler.

Resultater er bla., at de følsomme recipienter vil mærke det lavere forbrug af udfaldsmidler og de virkninger der er herved. Dernæst vil de små og mellemstore rensningsanlæg sikre lavere forbrug af udfaldsmidler.

Økonomisk vil effekten være en yderst attraktiv tilbagebetalingshastighed.  

Softsensorens metode er indsendt til patentgodkendelse og derfor pt. under godkendelse

Vort mål er at skabe en fremtid, hvor avanceret databehandling og bæredygtighed understøtter et renere og sundere vandmiljø