ny soft sensor kan rense spildevand

Ny innovativ softwareløsning til sensorfusion baseret på AI og machine learning. I første omgang er løsningen testet med estimering af mængden af ​​fosfat i spildevand fra spildevandsanlæg, men metoden kan anvendes på de fleste områder, hvor der er et ønske om at opnå en detaljeret indsigt og beslutningskompetence baseret på korrelerede data.

Optimer Jerndosering med BSS Soft-Sensor

Danmark har mere end 700 renseanlæg, med over 30 PE, som behandler i alt 7,3 millioner personækvivalenter spildevand. Ud af disse renseanlæg er der flere hundrede små renseanlæg, som skal drives og vedligeholdes både sikkert og
effektivt for at beskytte det vandmiljø, de udleder spildevandet til.

Løsningen på ovenstående vil være en BSS fosfat Soft-Sensor da der ikke findes en tilfredsstillende fosfat Soft-Sensor på markedet i dag.

Gennem samarbejdet mellem Vand Center Syd og BSS har vi udviklet en ny og unik fosfat sensor. Soft-Sensoren vil være del af den løbende udvikling af digitalisering af spildevandssektoren, som øger beslutningskvalitet og reaktionstid. I dette vil Soft-
Sensoren kunne bane vejen for nytænkning i forhold til hvilke krav og ønsker, der kan stilles til mindre og mellemstore renseanlæg, hvor der bliver overdoseret i den nuværende renseproces. BSS sensoren vil give både mindre forbrug af jern og
sikrer bedre rensekvalitet.

Digitalisering af Mindre og Mellemstore Rensesanlæg

BSS Soft-Sensoren vil give en forbedret styringsproces for færre ressourcer, samt
mindsker brugen af fysiske sensorer, som ellers kræver vedligehold og periodisk kalibrering. Styringenfastholder afløbskvaliteten, gennem et optimeret/reduceret forbrug af udfaldsmidlet.

Et resultat er, at de følsomme recipienter vil mærke det lavere forbrug af udfaldsmidler. Vælg BSS Soft-Sensoren, og tag del i en banebrydende ændring af spildevandsprocessen.

Vort mål er at skabe en fremtid, hvor avanceret databehandling og bæredygtighed understøtter et renere og sundere vandmiljø. Oplev, hvordan BSS Soft-Sensoren kan forvandle renseanlægget.