AVANCERET STØJMÅLER SÆTTER NY STANDARD

Samarbejde mellem Alfa Laval og BSS

Alfa Laval og teknologivirksomheden Bionic System Solutions har udviklet en ny støjmåler, der er særdeles effektiv, billig i drift og som blandt andet kan benyttes ved fabrikker og byggepladser. Parterne har lært hinanden at kende gennem Alfa Laval Innovation House, hvor innovative startups kan udvikle produkter i samarbejde med industrikoncernen, og hvor Bionic System Solutions selv har udviklet deres egen virksomhed.

Støj er et stort problem, fordi den har en negativ påvirkning på sundhed og trivsel, og verdenssundhedsorganisationen WHO har opfordret europæiske politikere til at tage initiativer, der reducerer støjniveauer. Nu lancerer teknologivirksomheden Bionic System Solutions (BSS) en ny, avanceret støjmåler, der kan bidrage til at identificere støjproblemer. Det nye produkt kan levere pålidelige data om støjniveauer i både indendørs og udendørs miljøer, og dermed bliver det lettere at analysere sig frem til, hvor man skal sætte ind over for forskellige støjkilder. Støjmåleren er udviklet gennem et samarbejde med industrikoncernen Alfa Laval i Søborg, hvor også Alfa Laval Innovation House, der fungerer som rugekasse for danske startups, holder til.

– Der har hidtil manglet tilstrækkeligt effektive værktøjer på markedet til dynamisk overvågning af støj, hvilket har gjort det vanskeligt for virksomheder at sikre kontinuerlige tiltag for at reducere støjpåvirkninger. Det var derfor en udfordrende og spændende opgave, der spillede godt ind i tre af vores kernekompetencer, nemlig akustik, dataopsamling og analyse, og vi er særdeles godt tilfredse med resultatet, som er en teknologisk milepæl inden for støjmåling, siger CEO Gert Nielsen fra BSS.

 Ideen til samarbejdet om støjmåleren, der er døbt Fennec, opstod, da Alfa Laval havde behov for kontinuerlig måling af støjniveauet ved deres fabrik i Søborg. Ved at dokumentere støjniveauet kan Alfa Laval identificere eventuelle støjproblemer og tage initiativ til at reducere støjen, så fabrikken overholder grænseværdierne – især i områder, der støder op til naboer. Men eksisterende støjmålere kunne ikke opfylde virksomhedens behov for detaljeret støjmåling.

BSS har været en del af de omkring 20 startups i Alfa Laval Innovation House og har stor viden om akustik, dataopsamling og analyse, og det var derfor oplagt at indlede et samarbejde om udvikling af en støjmåler.

Det direkte samarbejde mellem de to virksomheder begyndte med udformning af en fælles kravspecifikation. Derfra igangsatte BSS den tekniske udvikling, og Alfa Laval inddrog deres fabrik i Søborg til installationer og test af prototyper. Gennem faglig sparring og ideudveksling blev det endelige produkt færdigudviklet.

– Udviklingen af støjmåleren er et godt eksempel på, hvordan en konkret udfordring kan føre til samarbejde om et nyt og innovativt produkt, og at vi i Alfa Laval Innovation House kan hjælpe
iværksættere og startups godt på vej ved at stille os til rådighed for dem, siger Henrik Jarl Røssel, Head of Innovation House hos Alfa Laval Copenhagen.

Den nye støjmåler er velegnet til en lang række brugsscenarier på blandt andet fabrikker, byggepladser og offentlige institutioner, og sammenlignet med andre målemetoder er der betydeligt lavere omkostninger forbundet med at benytte den.

Faktaboks: Fennec skiller sig ud fra andre målinger og løsninger på en lang række områder:

  • Leverer kontinuerlige optagelser døgnet rundt.
  • Sikrer pålidelige og nøjagtige data om støjniveauet i både indendørs og udendørs miljøer.
  • Det robuste design gør det muligt for sensoren at fungere optimalt under varierende vejrforhold og i forskellige arbejdsmiljøer, hvilket gør den ideel til anvendelse på både fabrikker og byggepladser.
  • Automatisering af dataindsamling, analyse og støjrapportgenerering sparer tid og ressourcer for brugerne.
  • Fennec er udstyret med to følsomme mikrofoner, der dækker et spænd fra 25-91 dB, hvilket sikrer præcis registrering af lydniveauer.
  • Fennec tilbyder brugervenlighed og forståelse af data gennem en intuitiv datavisualisering i BSS’ cloud platform.
  • Fennec-konceptet er omkostningseffektivt ift. bestående løsninger i markedet og har fleksible konfigurationsmuligheder.
  • Integrationen af API betyder, at brugerne kan trække data direkte til deres egne systemer og processer.

Støj målt med Fennec kontinuert i dB over tilfældige døgn