BSS OG VANDCENTER SYD
I SAMARBEJDE OM
VAND-PROJEKT

Hen over sommeren 2021 havde Bionic System Solutions et samarbejde med VandCenter Syd i Odense, om detektering af data, som skulle sendes fra under jorden til over jorden. Projektet, ved navn ”Odense Modellen”, var et samarbejde støttet af EU’s regionalfond.

Udfordringen
I forbindelse med projektet ”Odense Modellen”, ønskede både Odense Kommune og VandCenter Syd at undersøge mulighederne for at få et overblik over vandets dynamik i det totale vandkredsløb. Odense Kommune har haft fokus på dataindsamling fra vandløb, mens fokus fra VandCenter Syds synspunkt var at få data fra kloakker og brønde. Odense Kommune havde indkøbt standardudstyr til at indsamle data, der kunne indsamle data fra vandløbene. VandCenter Syd ønskede at teste, om dette standardudstyr kunne anvendes under jorden i kloakledninger og vejbrønde. Det viste sig at LPWAN-teknologien, som udstyret brugte, ikke var robust nok, og de stod nu med et system de ikke kunne bruge alle steder i Odense-området. Man besluttede sig derfor at kontakte BSS.

Løsningen
BSS’s primære ansvarsområde i projektet var at undersøge LPWAN teknologier og sparre med de involverede parter i forhold til valg af teknologi, design af antenner samt udvikling og valg af LPWAN-modul generelt. Sekundært skulle BSS bidrage med ekspertise indenfor IoT, teknisk evaluering af sensorer samt udvikling af prototyper og testapplikationer, i det omfang der ville være nødvendigt.
For at sikre stabil dataindsamling var det nødvendigt at teste forskellige LPWAN-teknologiers robusthed i Odense-området, for at finde den teknologi, der var bedst for VandCenter Syd lige nu, men også på den lange bane.

Samarbejdet
VandCenter Syd indgik i et samarbejde med Bionic System Solutions, hvor BSS testede netværket for forskellige LPWAN-teknologier i Odense på baggrund af deres egne signalstyrke-sensorer. BSS havde også et produkt klar til at indsamle data, med den optimale LPWAN-teknologi. På denne måde fik VandCenter Syd den nødvendige information til at erstatte og udbygge deres dataindsamling.

Hos Bionic System Solutions takker vi for samarbejdet
og den tillid der blev vist os, til at vi kunne løse opgaven.

Worker in a helmet descends into a cable well.
Little boy drinking tap water. Little boy aged 8 is drinking tap water in kitchen

”I forbindelse med projektet Odense Modellen, havde VandCenter Syd behov at få afklaret om en standardløsning på måleudstyr, kan anvendes i stor skala til kloakledninger og vejbrønde.
Vi havde behov for professionel og kyndig rådgivning fra nogen, som ved mere om den form
for udstyr end jeg som projektleder gør. Det fik vi hos BSS!
Jeg blev mødt af engagerede specialister som satte sig ind i vores behov,
og kom med en ærlig redegørelse for hvordan systemet vil performe i vores kloaksystemer.
Det betød at vi konkluderede at lige netop disse sensorer ikke var egnet til vores kloaksystemer.
For VandCenter Syd betød det at vi ikke indkøbte de ellers overvejede sensorer,
men besluttede at følge udviklingen af sensorer lidt mere nøje, inden der igen tænkes indkøb i stor skala.
De erfaringer som BSS videregav os, har bidraget i andre projektarbejder mellem VandCenter Syd og BSS.”

Nana Sofia Benthien, Specialist, biolog, VandCenter Syd