Sikkerhed
frem for alt

Bionic System Solutions har over en periode haft et samarbejde med det danske firma KNUD E. HANSEN, som er en af verdens førende inden for design, bygge- og ombygningsprocesser af alle typer skibsfartøjer og offshore-konstruktioner. Et samarbejde, hvis løsning, på sigt kan være med til at øge den generelle sikkerhed om bord.

Udfordringen
I den maritime branche er der et generelt behov for at kunne forudsige fejl eller havari – altså ”break down”. Pludseligt opståede havari grundet maskinkomponenter, som er essentielle for skibets videre drift, har vidtrækkende konsekvenser for rederiet, med forsinkelser og store omkostninger til følge. Men en anden og endnu vigtigere faktor er sikkerheden om bord. Fejl eller havari er altid forbundet med øget sikkerhedsrisiko, hvilket ønskes begrænset mest muligt. Ved at introducere forudsigeligt vedligehold og fejlsøgning ombord på skibene, vil man kunne sænke operationsomkostninger og reducere risikoen for pludseligt opståede mekaniske problemer med f.eks. roterende maskinkomponenter.

Løsningen
Målet med projektet var overordnet at give en ny, robust og enkel løsning til effektiv tilstandsovervågning af roterende maskinkomponenter på skibe samt tidlig alarmering ved muligt nedbrud. Muligheden for at kunne reagere tidligt og præcist, før en fejl opstår og fører til havari, ville føre til en grundlæggende optimering af driftsmiljøet på skibene. Gennem denne datadetektering og læring af normale mønstre, vil vi være i stand til at give en advarsel samt identifikation af vigtigheden, hvilket medfører muligheden for rettidig handling. Skibet kan med denne information reagere tidligt og præcist på afvigende performance, og ud fra målingerne identificere fejlen. Gennem øget fokus på forudsigeligt vedligehold rettes indsatsen imod løbende forbedringer som yderligere medfører bedre ydeevne og flere driftstimer. Løsningen vil virke lokalt på et skib og globalt gennem en cloud løsning.

Samarbejdet
Samarbejdet mellem KNUD E. HANSEN og Bionic System Solutions har været meget vigtigt for projektets mulighed for succes. KNUD E. HANSEN har igennem deres kontinuerlige innovative tilgang og deres mere end 80 års tilstedeværelse bidraget med erfaring og viden inden for den maritime industri. Og sammen med den teknologiske viden og de kompetencer, som findes i Bionic System Solutions, ser parterne meget frem til at kunne præsentere det færdige produkt, som man håber vil kunne være banebrydende for den maritime branche.

Hos Bionic System Solutions takker vi for samarbejdet
og ser frem til sidste fase i projektet og resultaterne herfra.

Women, One Woman Only, Liner, Driving, Nautical Vessel
The 2nd Engineer on board an Offshore Oil Platform Supply Vessel (PSV) in the North Sea, in the process of changing a fuel injector.

”Ved at anvende de nye muligheder som AI og Machine learning potentielt har, i forbindelse med overvågning af tilstanden for maskineri ombord på skibene, ser vi en ny mulighed for at dække et stort behov. Dette kan for rederierne opfyldes via et bedre værktøj til at afdække omfanget og dermed forstå hele tilstandsbilledet, for herved at kunne forlænge overhalingsintervaller og identificerer begyndende problemer.”

KNUD E. HANSEN